ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

Share

วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู  ผมคิดว่าลำปางเป็นจังหวัดทางผ่านเขับรถผ่านไปมาบ่อยๆไม่ได้มีโอกาสจะเที่ยวจริงๆจังๆเพราะรีบไปรีบมา หากวันนัี้ได้แวะมาเที่ยวไหว้พระธาตุลำปางหลวงตอนวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมอยากจะบอกว่าผมหลงมนต์เสน่ห์ ลำปางเข้าให้แล้วครับ สมกับคำขัวญประจำจังหวัดลำปางที่ว่า "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" ลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดล้านนาในประเทศไทยที่ยังคงอารยธรรมล้านนาไทยไว้ไม่เสื่อมคลาย ทั้งวิถีชีวิตชาวจังหวัดลำปาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัดวาอารามที่มีอายุเก่าแก่และสวยงามอย่างเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวง และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอันน่าประทับใจ

วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู เที่ยวลำปางกัน อย่าคิดว่าลำปางเป็นจังหวัดทางอย่าผ่านไปมาเฉยๆหากได้แวะมาเที่ยวจะหลงมนต์เสน่ห์แล้วต้องกลับมาเที่ยวอีกอย่างแน่นอนเพราะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดล้านนาในประเทศไทยที่ยังคงอารยธรรมล้านนาไทยไว้ไม่เสื่อมคลาย ทั้งวิถีชีวิตชาวจังหวัดลำปาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัดวาอารามที่มีอายุเก่าแก่และสวยงามอย่างเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวง และสถาปัตยกรรมท้องถิ่นตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เมื่อพูดถึงลำปางตอนเด็กๆก็จะคิดถึง ตอนนั่งรถม้าเที่ยวรอบเมืองลำปางตอนนี้ก็ยังมีบริการนั่งรถม้าเหมือนเคย และถ้วยชามเซรามิกมิกตราไก่ที่ใช้กันแทบทุกบ้านในสมัยก่อนและจะมาจากลำปาง เป็นสิ้นค้าอันอันเลื่องชื่อ เอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลำปาง เมื่อเยือนถึงถิ่นเขลางค์นครวันนี้จึงพามาที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

วัดพระธาตุลำปางหลวง

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ วัดตั้งอยู่บนเนินสูงมองดูจากมุมบันไดทางเข้าช่างเป็นสถาปัตยกรรมที่สง่างดงามเหลือเกิน เป็นวัดไม้ที่แล้วสมบูรณ์มากๆที่หาดูได้อยากด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย พระธาตุลำปางหลวง เป็น พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศ ปรากฏอยู่ 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวงวิหารหลวงวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร วิหารพระพุทธ ไม่ ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดิมเป็นวิหารเปิดโล่งหน้าบันเป็นลายดอกไม้ติดกระจกสีภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เต็มอาคารก่ออิฐ ถือปูน ศิลปะเชียงแสน และยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหารอีกด้วย ด้านขวามือเมื่อหันหน้าเข้าหาวิหารหลวง 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

จะเห็นวิหารน้ำแต้มตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุเจดีย์ เป็นวิหารเครื่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสัดส่วนที่งดงาม หรือเรียกว่าวิหารภาพเขียนสี สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2044 เป็นวิหารเปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งแห่งของภาคเหนือ ด้วยสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม ภายในไม่มีฝ้าเพดาน กำแพงด้านพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรักแดงมีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบนแผงไม้คอสองที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุด และหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา แต่ปัจจุบันภาพเขียนลบเลือนไปมาก และประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 45 นิ้ว

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับที่ซุ้มพระบาท สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 ภายในมองเห็นแสงหักเห ปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ ห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้น

กุฏิพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกต ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 400 ปี มาแล้ว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว มีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวงวิหารพระเจ้าศิลา เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงละโว้ เมื่อ พ.ศ. 1275 พระบิดาของพระนางจามเทวีมอบให้ประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้

พิพิธภัณฑ์ รวบรวมศิลปวัตถุจากที่ต่าง ๆ ที่หาชมได้ยาก เช่น สังเค็ด ธรรมาสน์ คานหาบ ตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น ตำนานในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านลัมภะการีวัน คือบ้านลำปางหลวงในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอนผู้นั้น ลัวะอ้ายกอนได้นำพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชา แล้วแต่งยนต์ผัด รักษาไว้ และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้น ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายพระองค์ มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในทางประวัติศาสตร์นครลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวงมีประวัติว่า เมื่อปี พ.ศ. 2275 นครลำปางว่างจากผู้ครองนคร และเกิดความวุ่นวายขึ้น สมัยนั้นพม่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมด พม่าได้ยึดครองนครเชียงใหม่ ลำพูน โดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พม่า ท้าวมหายศเจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ยกกำลังมายึดนครลำปาง โดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง ครั้งนั้น หนานทิพย์ช้าง ชาวบ้านปงยางคก ปัจจุบันคืออำเภอห้างฉัตร วีรบุรุษของชาวลำปาง ได้รวบรวมพลทำการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศ โดยลอบเข้ามาในวัด และใช้ปืนยิงท้าวมหายศตาย แล้วตีทัพลำพูนแตกพ่ายไป ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์ ต่อมาหนานทิพย์ช้างได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระยาสุลวะลือไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครลำปาง และเป็นต้นตระกูล ณ ลำปาง เชื้อเจ็ดตน ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ น่าน วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5324 860

การเดินทาง ใช้ถนนสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา

ที่ตั้ง อยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคาห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร

วัดพระธาตุลำปางหลวง 

เลี้ยวขวาไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร จะมีรถรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงวิ่งผ่านมาถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง 18 กิโลเมตรจากตัวเมืองลำปาง

Share

จองโรงแรมที่พักทุกที่ทั่วโลก...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ใคร ใคร ก็แอ่ว

ที่เที่ยวก่อนถึงดอยอินทนนท์

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังดอยอินทนนท์นั้น นอกจากขึ้นไปเที่ยวยอดดอยแล้วเรายังสามารถแวะเที่ยวตามรายทางของเส้นทางขึ้นดอยซึ่งมีอยู่มากมายครับ แต่ละที่นั้นมีความสวยงามน่าสนใจไม่แพ้ยอดดอย บางที่สวยจนถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่หลายคนอาจคุ้นตา ประทับใจ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก

view more

เที่ยวปายหน้าฝน

เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วครับกับการเดินทางมา ปาย แต่หลายครั้งที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะต้องเที่ยวถ้ามาปาย ก็เลยอยากจะแนะนำที่เที่ยวที่ควรจะไปหรือต้องแวะเที่ยวถ้ามาถึงปายครับ

view more

ม่อนแจ่มหน้าฝน

ความชุ่มฉ่ำเริ่มมาเยือนครับ ถึงหน้าฝนกันแล้วแต่ยังไงเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่นึกถึงที่แรกก็คือ ม่อนแจ่มครับ หลายคนเคยมาสัมผัสมาเที่ยวม่อนแจ่มในช่วงหนาว ๆ แต่ที่นี่หน้าฝนก็น่าเที่ยวไม่แพ้หน้าหนาวครับ 

view more

ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog