ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีมะแม

Share

พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรทสารีริกธาตุเจดีย์ เป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดปีมะแม วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 
“อุจฉุบรรพต ดอยอ้อยช้าง และดอยกาละ”เป็นชื่อเดิมของ ดอยสุเทพ มีตำนานเล่าขานกันมาว่ามีฤาษีตนหนึ่งชื่อ สุเทพได้มาบำเพ็ญตบะอยู่บนเขาแห่งนี้และชาวบ้านจึงเรียกขานภูเขาแห่งนี้ว่า ดอยสุเทพ
เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด ่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนประดับกระจกในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์มีจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ประวัติ บันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2453 - 2463 วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์เม็งราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำทักษิณาวัติสามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ครอบบนนั้น ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าใน บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น ในปี พ.ศ. 2081 สมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้ทรงโปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ ในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ท่านได้สร้างถนนขึ้นไป โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ คืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวบ้านจะเดินทางด้วยการเดินเท้าถือประทีปธูปเทียนเป็นริ้วขบวน จะเริ่มเดินกันตั้งแต่ตอนเย็น จุดเริ่มต้นอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มเดินกันจากตรงนี้ตรงขึ้นไปตามเส้นทางดอยสุเทพก็จะผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ และผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยละอ่อนลูกหลานชาวเชียงใหม่จะมาร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จะมีขบวนพระภิกษุสงฆ์ และขบวนของคณะต่างๆ ทั้งตัวแทนหมู่บ้าน บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ และบรรดานักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ฯลฯ งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา พระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรทสารีริกธาตุเจดีย์ เป็นประเพณที่จัดกันทุกปีในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะมีประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นประจำ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเชียงใหม่ เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสำรวมจิต ทำจิตบริสุทธิ์ เดินเท้าขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ บูชาด้วยการประพฤติดีปฏิบัติดี ก่อนผ่านไปเราก็ต้องกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยกันก่อนนะค่ะ แล้วเดินขึ้นไปตามถนนเรื่อยๆผ่านเนินเขาผ่านโค้งแล้วโค้งเล่าจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ด้วยระยะเดินเท้าทั้งหมด 14 กิโลเมตร ก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ไม่ต้องผกเสบียงไปให้หนักนะค่ะ(เอาตัวเราไปให้ถึงก็พอ)เพราะตลอดเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จะมีชาวเชียงใหม่รวมทั้งห้างร้านและวัดต่างๆจะตั้งจุดบริการไว้อยู่หลายจุด ซึ่งมาจากแรงศรัทธาที่ดีต่อประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีอาหาร และเครื่องดื่มต่าง ๆ แจกให้กับผู้ที่ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพฟรี ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า บันไดนาค บันไดนาคขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2100 (ค.ศ.1557) โดยมีพระมหาญาณมงคลโพธิ์เป็นประธานก่อสร้าง ซึ่งมีขนาดความยาว 306 ขั้น จากล่างถึงบน ประกอบด้วยพญานาคทั้ง 2 ข้างพญานาคแต่ละตัวมี 7 หัว ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยช่างฝีมือประณีต บันไดนาคนี้สร้างมานานกว่า 400 ปี ได้รับการบำรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา บันไดนาคจึงอยู่ในสภาพสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลา บันไดนาคมีถึง 300 ขั้น ตอนเดินขึ้นไปนับไปทำไหมไม่ถึง ครั้นจะลงไปเริ่มนับใหม่อีกรอบขาทั้งสองข้างไม่ยอมพาไป ขอเชิญชวนเดินขึ้นบันไดแล้วนับดูว่าจริงๆแล้วมีกี่ขั้นกันแน่นะครับ บันไดนาคเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นบันไดที่มีเศียรนาค ๗ เศียร เป็นปูนปั้นประดับด้วยกระจกสี ทุกคนที่มาไหว้พระบรมธาตุ มักจะต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ด้านของบันไดนาค ซึ่งมีทัศนียภาพงดงามและมีเสน่ห์เมื่อมองขึ้นไปตามขั้นบันได หากใครจะขึ้นลงทางลิฟท์หรือรถรางไฟฟ้า ก็จะไม่ได้สัมผัสกับความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่าของบันไดนาคอย่างใกล้ชิด

Share

จองโรงแรมที่พักทุกที่ทั่วโลก...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใคร ใคร ก็แอ่ว

ที่เที่ยวก่อนถึงดอยอินทนนท์

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังดอยอินทนนท์นั้น นอกจากขึ้นไปเที่ยวยอดดอยแล้วเรายังสามารถแวะเที่ยวตามรายทางของเส้นทางขึ้นดอยซึ่งมีอยู่มากมายครับ แต่ละที่นั้นมีความสวยงามน่าสนใจไม่แพ้ยอดดอย บางที่สวยจนถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่หลายคนอาจคุ้นตา ประทับใจ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก

view more

เที่ยวปายหน้าฝน

เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วครับกับการเดินทางมา ปาย แต่หลายครั้งที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะต้องเที่ยวถ้ามาปาย ก็เลยอยากจะแนะนำที่เที่ยวที่ควรจะไปหรือต้องแวะเที่ยวถ้ามาถึงปายครับ

view more

ม่อนแจ่มหน้าฝน

ความชุ่มฉ่ำเริ่มมาเยือนครับ ถึงหน้าฝนกันแล้วแต่ยังไงเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่นึกถึงที่แรกก็คือ ม่อนแจ่มครับ หลายคนเคยมาสัมผัสมาเที่ยวม่อนแจ่มในช่วงหนาว ๆ แต่ที่นี่หน้าฝนก็น่าเที่ยวไม่แพ้หน้าหนาวครับ 

view more

ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog