ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

วัดเกตุการามพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีเป็นพระธาตุประจำปีจอ

Share

วัดเกตุการามเชียงใหม่

 

ปีจอหรือปีหมา (ปีเส็ด) ธาตุดิน พระธาตุประจำปีจอ คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สามารถบูชา รูป หรือไปไหว้พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แทน (year of the dog :wat ked keaw ka ram chiangmai provice )พระธาตุประจำปีจอเป็นพระธาตุจุฬามณี ซึ่งเชื่อกันว่าจะประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทางเพื่อกราบไหว้ เมื่อเจดีย์จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นที่กราบไหว้แทน โดยมีตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นผู้นำลามาแขวนไว้ริมหน้าผาให้ผู้คนบูชา เรียกเจดีย์องค์นี้ว่า "พระธาตุอินทร์แขวน"ด้วยระยะทางคนไทยจึงไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดที่วัดเกตการามแทนอีกที่หนึ่ง วัดเกตการาม หรือวัดเกตุแก้ว เดิมชื่อวัดสระเกษ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ถ้ามองข้ามไปจากฝั่งน้ำปิงจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดวโรรส(กาดหลวง) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก การเดินทาง: ถ้ามาจากในเมืองให้ตรงมาที่สะพานนวรัตน์ข้ามสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้ายเลียบตามถนนริมน้ำปิงคือถนนเจริญราษฎร์ ผ่าน ย่านร้านอาหารและผับดังในเชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ กู๊ดวิว มาจนสามแยก มีร้านขายรถยนต์อีซูซูอยู่ขวามือให้เลี้ยวขวาเข้าไปและทันทีก็เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปนิดเดียววัดก็จะอยู่ติดถนนซ้ายมือ เข้าด้านหลังของวัดได้เหมือนกันแต่จะจอดรถยากนิดหนึี่ง ด้านหลังคือถนนเลียบริมแม่น้ำปิงที่เราเลี้ยวเมื่อลงสะพานนวรัตน์มานั่นแหละค่ะตรงข้ามร้านขายข้าวเกรียบปากหม้อ อร่อยโดงดัง ขอแนะนำเลยละกันว่าต้องชิม มีสะพานคนเดินเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิงข้ามไปมาระหว่างวัดกับตลาดได้ที่เรียกว่า “ขั่วแขก” แต่ถ้าเข้าด้านหน้าจะมีบริเวณจอดรถกว้างขวาง

 วัดเกตุการามเชียงใหม่  วัดเกตุการามเชียงใหม่
 wat ket ka ram013  วัดเกตุการามเชียงใหม่

วัดเกตการาม สร้างโดยพระเจ้าสามฝั่งแกน (พระราชบิดาของพระเจ้าติโลกราช) ในปี พ.ศ.1971  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 1981 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อสมัยโบราณข้างหลังวัดเกตนี้จะมีท่าน้ำเรือจะนำสินค้ามาขึ้นเพื่อขายที่เชียงใหม่ค่ะ ถือเป็นย่านการค้าเก่าแก่ทีเดียวค่ะ เมื่อครั้งพม่ามาครองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าบุเรงนองมหาราชนั้น พระเจ้าบุเรงนองเห็นความสำคัญถึงขั้นเสด็จมาบูรณะปฏิสังขรณ์ และนำสิ่งของมาถวายแก่วัดเกตแห่งนี้

พระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณีอยู่ทางซ้ายมือของพระวิหารพระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณี เป็นเจดีย์แบบล้านนา ทรงกลมฐานกว้าง 82 วา ยาว 63 วา มีเจดีย์บริวาร 4 มุม สำหรับเจดีย์บริวารนั้น เดิมมีฉัตรแบบเดียวกับของวัดพระธาตุดอยสุเทพ แต่ปัจจุบันสูญหายไป พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีที่วัดเกตเสมือนเป็นการจำลองพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาไว้บนโลกมนุษย์ ลองสังเกตดูนะค่ะว่า จะเห็นยอดพระธาตุเอียงเล็กน้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเอียงก็อย่าเข้าใจผิดนะค่ะว่าตัวเองยืนดูคอเอียง วันที่ไปฝนดันตกค่ะมัวแต่หลบฝนเลยไม่ได้สังเกตว่าเอี่ยงขนาดใหน ตามตำนานบอกว่าที่จำลองสร้างพระธาตุให้เอียงเพื่อมิให้ยอดชี้ขึ้นไปตรงกับพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ค่ะ  มีการบูรณะพระเกศธาตุเจดีย์ที่พังลง สันนิษฐานว่า น่าจะพังลงในปีเดียวกับยอดพระธาตุวัดเจดีย์หลวง คือใน ปี พ.ศ. 2088 ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เชียงใหม่ วัดเกตุการามเชียงใหม่

ศิลาจารึกวัดเกต ตั้งอยู่บนมุขด้านใต้ของพระวิหาร จารึกเป็นอักษรฝักขามบนหินทรายสีแดง กว้าง 58 เซนติเมตร สูง 176 เซนติเมตร หนา 21 เซนติเมตร ด้านหน้าของศิลาอ่านไม่ออกอักษรหายไปหมด เหลือแต่ดวงศิลาจารึก ส่วนด้านหลังยังพอจะอ่านออกได้บ้าง จารึกไว้ว่า ศักราช 940 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2121 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่โปรดให้มีการบูรณะพระเกศธาตุเจดีย์ที่พังลง ศักราช 943 ธันวาคม - มกราคม พ.ศ. 2124 และมีงานฉลองพระเจดีย์ และมีความกว้างความยาวของพระอาราม มีการถวายคน100 ครอบครัวเป็นข้าวัด มีจารึกชื่อหัวหน้าและสมาชิกในครอบครัวใว้ค่ะ

วัดเกตุการาม

พระวิหาร สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 9 ห้อง มีเสาคู่ในรองรับหลังคาหน้าจั่วและเสาคู่นอกรับแนวหลังคาปีกนกย่อเก็จ 3 ตอน ในแนวตะวันออก - ตะวันตก หัวเสาประดับด้วยแก้วอังวะ ตัวเสามีลายทอง มีประตูทางเข้าสามทาง หลังคาทรงจั่วเรียงซ้อนกัน 5 ชั้น (คำเมืองเรียกว่า ซด) 2 ตับ งดงามมากค่ะ อุโบสถทรงเดียวกับพระวิหาร แต่มีขนาดเล็กกว่า 

พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม เป็นคลังสมบัติของชาวล้านนานอีกแห่งหนึ่งที่หาชมได้ยากอีกเช่นกันมีของเก่าสะสมไว้มากมายจากความร่วมมือและแรงศรัทธาวัดเกตที่เก็บของใช้พื้นบ้าน รวมทั้ง เงินตราที่ใช้ในอดีต ถ้วยโถโอชาม ถ้วยสำรับที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 เสื้อผ้าของชาวล้านนา เครื่องศาสตราอาวุธ และพระพุทธรูปเก่าแก่ ข้าวของที่จัดแสดงโดยมากเป็นของที่บริจาคมาเพิ่มเติมในระหว่างที่มีการก่อตั้ง บุคคลสำคัญที่นำข้าวของโบราณอันทรงคุณค่ามาบริจาค คือ คุณลุงจรินทร์ เบน และคุณอนันต์ ฤทธิเดช (เจ้าของเฮือนรัตนา ทางไปหางดง) รูปภาพเมืองเชียงใหม่ในอดีตถ่ายโดยคุณบุญเสริม สาตราภัย


Share

จองโรงแรมที่พักทุกที่ทั่วโลก...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก




 



ใคร ใคร ก็แอ่ว

ที่เที่ยวก่อนถึงดอยอินทนนท์

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังดอยอินทนนท์นั้น นอกจากขึ้นไปเที่ยวยอดดอยแล้วเรายังสามารถแวะเที่ยวตามรายทางของเส้นทางขึ้นดอยซึ่งมีอยู่มากมายครับ แต่ละที่นั้นมีความสวยงามน่าสนใจไม่แพ้ยอดดอย บางที่สวยจนถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่หลายคนอาจคุ้นตา ประทับใจ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก

view more

เที่ยวปายหน้าฝน

เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วครับกับการเดินทางมา ปาย แต่หลายครั้งที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะต้องเที่ยวถ้ามาปาย ก็เลยอยากจะแนะนำที่เที่ยวที่ควรจะไปหรือต้องแวะเที่ยวถ้ามาถึงปายครับ

view more

ม่อนแจ่มหน้าฝน

ความชุ่มฉ่ำเริ่มมาเยือนครับ ถึงหน้าฝนกันแล้วแต่ยังไงเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่นึกถึงที่แรกก็คือ ม่อนแจ่มครับ หลายคนเคยมาสัมผัสมาเที่ยวม่อนแจ่มในช่วงหนาว ๆ แต่ที่นี่หน้าฝนก็น่าเที่ยวไม่แพ้หน้าหนาวครับ 

view more

ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog