เที่ยวลำปาง

ลำปาง

Share

        ลำปางภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า ลำปางตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน สภาพ ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และที่เป็นขุนเขาทอดยาวจากเหนือจรดใต้ ตอนกลางของลำปางเป็นแอ่งที่ราบลุ่มลำน้ำวัง เป็นที่ตั้งของเวียงเล็กเวียงน้อย ทับซ้อนกันกว่า 1,300 ปีมาแล้ว

        จังหวัดลำปางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในล้านนาเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น ให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาหาความรู้ และมา พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติจะมีทั้งป่าไม้ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ถ้ำ น้ำตก น้ำพุร้อนและขุนเขา แหล่งท่องเที่ยว ทางด้านโบราณสถาน และโบราณวัตถุจังหวัดลำปางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในล้านนาเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น

         ลำปางเคยได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามานานนับสองร้อยปี ทำให้เราได้เห็นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองลำปางที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะพม่าได้อย่างชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแก้วดอนเต้าฯ และวัดที่มีการผสมผสานของศิลปะแบบล้านนา กับสถาปัตยกรรม ของพม่าจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีวัด และอาคารบ้านเรือน ตามแบบสถาปัตยกรรมพม่ามากที่สุดในประเทศไทย เลยที่เดียว

         เจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษผู้กล้าแห่งบ้านปกยางคก( คืออำเภอห้างฉัตรในปัจจุบันนั้นเอง)ท่านได้รวบรวมชาวเมืองขับไล่พม่าที่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง มิหนำซ้ำยังกระทำการย่ำยีข่มเหงชาวบ้านจนทำให้ชาวเมืองเกลียดชังไปทั่ว เมื่อขับไล่พม่าพ้นเมืองลำปางได้สำเร็จ ชาวเมืองจึงพากันสถาปนาท่านขึ้นเป็นเจ้าเมืองลำปาง มีพระนามว่า พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลำปางเป็นเมืองเดียวในล้านนาที่ปราศจากอำนาจปกครองจากพม่า ต่อมาลูกหลานของท่านได้กอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากแผ่นดินล้านนา และได้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลของท่านมีนามปรากฏในพงศาวดารว่าราชวงค์ทิพย์จักราธิวงค์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป็นระบอบมณฑลเมืองลำปางขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพ( คือเชียงใหม่) และต่อมาแยกออกไปเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนแปลงเป็น จังหวัดเมืองลำปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเบอร์โทร ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 0 5422 6919
(Tourist Call Center)

 

เที่ยวลำปาง

วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

 

วัดปงสนุกลำปาง

วัดปงสนุกลำปาง

 

วัดปงสนุกลำปาง

วัดม่อนปูยักษ์ลำปาง

วัดม่อนปูยักษ์ลำปาง

 

Share

ค้นหา โรงแรมที่พัก ในลำปาง...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog