เที่ยวลำปาง

นั่งรถม้า แอ่วผ่อ นครลำปาง

Share

นั่งรถม้าเที่ยวลำปาง

 

นั่งรถม้า แอ่วผ่อ นครลำปาง รถม้าเป็นพาหนะชนิดเดียว ที่ได้รับความ นิยมในการเดินทางสูงสุดและสามารถใช้บรรทุกของหรือสินค้า ในช่วงสมัยของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ยังพัฒนาไม่ถึงนครลำปาง คือประมาณ 80 ปีที่แล้ว

          รถม้าคันแรกได้ถูกซื้อมาจากกรุงเทพฯ ขณะนั้นทางกรุงเทพฯ มีรถยนต์ใช้มากขึ้น บทบาทของรถม้าลากในกรุงเทพฯ จึงลดลงรถม้าจึงได้ถูกนำมาใช้ที่นครลำปาง และยังได้กระจายไปสู่เมืองหลักของภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมาของอีสาน นครศรีธรรมราชของภาคใต้ นครเชียงใหม่ เมืองเชียงราย เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองแม่ฮ่องสอน ของทางภาคเหนือแต่ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏผู้ประกอบการรถม้าในเมืองดังกล่าวจึงเลิกกิจการไป คงเหลือแต่เฉพาะจังหวัดลำปางแห่งเดียว ที่ยังคงใช้รถม้าและใช้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ใครๆมาเที่ยวลำปางแล้วมักจะได้นั่งรถม้ากันเพราะถือว่าได้มาถึงลำปางแล้วหนา

          การบริการนักท่องเที่ยวทางจังหวัดได้จัดเส้นทางสำหรับรถม้า โดย เฉพาะเลาะเลียบแม่น้ำวังโดยสมาคมรถม้าลำปางกำหนดค่าโดยสารแน่นอนไว้ 3 อัตรา คือ รอบเมือง เล็ก 150 บาท (25-30 นาที) รอบเมืองกลาง 200-300 บาท (45 นาที-1 ชั่วโมง) รอบเมืองใหญ่ 500 บาท (1.30 - 2 ชั่วโมง) หรือเช่าชั่วโมงละ 300 บาท

คิวจอดรถม้าอยู่ที่หน้า ศาลากลางหลังเก่า บริการระหว่างเวลา 05.00-20.00 น. ส่วนบริเวณหน้าโรงแรมทิพย์ช้างลำปาง โรงแรมเวียงลคอร และโรงแรมลำปางเวียงทอง บริการระหว่างเวลา 05.00-21.00 น. เส้นทางรอบเมืองเล็กขึ้นที่ศาลากลางเก่ารถม้าจะเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเข้าถนนทิพย์ช้าง จะได้ชมวิถีชีวติชาวเมืองลำปางจากบนรถม้าทั้งสองสองฟากถนนมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่เป็นตึกแถวเก่าๆ ได้ชมก่อนจะเลี้ยวซ้ายที่สามแยกการไฟฟ้าจะเห็นแม่น้ำวัง ด้านขวาผ่านห้าแยกหอนาฬิกา เป็นจุดไฮไลท์ของเมือง ที่นักท่องเที่ยว มักจะถ่ายภาพ คู่กับรถม้าเป็นที่ระลึกกันที่จุดนี้ จากนั้นรถม้าจะพาเข้าย่านใจกลางธุรกิจการค้า คือถนนบุญวาทย์ เป็นตึกแถวสองฟากถนนเสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ และมาสิ้นสุดตรงจุดเดิม ใช้เวลา ประมาณ 25 - 40 นาที

เส้นทางรอบเมืองใหญ่ขึ้นที่ศาลากลางเก่าเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางรถม้ารอบเมืองเล็กไปจนถึง สามแยกการ ไฟฟ้าฯ แต่ไม่เลี้ยวซ้ายไปหอนาฬิกาจะตรงไปตามถนนวังขวาเลียบแม่น้ำวัง ผ่านบ้านไม้เก่ามีชื่อเป็นภาษเหนือว่า" ชื่อบ้านบะเก่า" ซ้ายมือ จะเห็นสวนธารณะเขลางค์นคร เลี้ยวซ้ายข้างสวนมาผ่านย่านตลาดอัศวิน และเป็นแหล่งบันเทิงตอนกลางคืนที่นี้คึกคัก เข้ามาบนถนนท่าคร่าวน้อยผ่านห้าแยกหอนาฬิกา ถึงถนนบุญวาทย์ หากมีเวลานานก็ จะไปที่หลวงพ่อเกษมและวัดเจดีย์ซาว สิ้นสุดทางที่จุดเดิมใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม : เลขที่ 112/1 ถนนป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โทร. 0 5421 9255, 0 5422 4166, 0 5422 5555 หรือ 08 1881 2847

Share

ค้นหา โรงแรมที่พัก ในลำปาง...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog