เที่ยวลำปาง

วัดปงสนุก ลำปาง

Share

   วัดปงสนุก

วัดปงสนุก ความน่าสนใจเกี่ยวกับวัดนี้มีมากมาย เช่น เป็นธรรมสถานที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO ในปี 2008 เผยเส้นทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ จากชุมชน-รัฐ และเป็นธรรมสถานแห่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้        

ชื่อ วัดปงสนุก น่าจะมาจากยุคที่เรียกกันว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” คือเป็นยุคที่มีการกวาดต้อนผู้คน จากเชียงแสน เป็นกลุ่มคนจากบ้านปงสนุกที่เชียงแสน และปัจจุบันนี้ยังปรากฏ หลักฐานวัดปงสนุกอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อยู่ที่นั้น

            วัดปงสนุกบ้างก็เรียกว่า วัดศรีจอมไคล วัดเชียงภูมิ วัดพะเยา สมัยล้านนารุ่งเรือง เคยเป็นศูนย์กลางเมืองนคร และมีสำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น การดำน้ำชิงเมือง ระหว่างเจ้าฟ้าชายแก้ว และท้าวลิ้นก่าน และในยุครัตนโกสินทร์ที่วัดปงสนุกแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองหลักแรกๆของเมืองนครลำปางต่อมาทำการย้ายไปรวมกับเสาหลักเมืองหลักอื่นที่ศาลหลักเมืองในตอนนีี้
วัดปงสนุก

            วัดปงสนุกมีความงดงามที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม มากมาย อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพพระบฎ เขียนเรื่องพระเวสสันดรบนผ้าและกระดาษสา หีบธรรมโบราณ และธงช้างเผือกขนาดใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งทางวัดได้นำมารวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลปสถาปัตยกรรมที่สำคัญ อยู่ที่วัดนี้ได้แก่ พระธาตุศรีจอมไคล และวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งในอาคารหลัง จะได้รับการบูรณะอย่างถูกต้องโดยชาวชุุมชนปงสนุกมีส่วนร่วม
วัดปงสนุก


นอกจากนั้นที่วัดยังเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดค้นพบและตกทอดมาจากการบูรณะ โดยได้ มีการจัดตั้งสถานที่แสดงข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งมีเอกสารเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของข้าวของเหล่านั้น อีกด้วย
วัดปงสนุก

วัดปงสนุก
วัดปงสนุก
วัดปงสนุกShare

ค้นหา โรงแรมที่พัก ในลำปาง...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog