เที่ยวลำปาง

วัดบ้านก่อ วังเหนือ

Share

        payao 072

 

 ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมสร้างวัดบ้านก่อขึ้น เมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25 พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อปูนปั้นทาสีน้ำมัน ภายนอก องค์ประธานนั่งกลาง อีกองค์หนึ่งเพื่อให้เป็นคู่กันประดิษฐานด้านขวา

รูปแต้มในวิหารมีอายุมากกว่า 70 ปี มีอยู่ทั้งภายในและบนผนังวิหาร เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติชาดกและชาดกนอกนิบาต หรือนิทานพื้นบ้านอิงชาดก ตัววิหารหันไปทางทิศตะวันออก มีโถงกว้างด้านหน้าก่อนเข้าสู่ภายใน ซึ่งมีรูปแต้มสีฝุ่นเรื่อง “หงส์หิน” ในวิหารมีรูปแต้มเรื่อง “พรหมจักร” “พระเวสสันดร” “พระเตมียะ” “พระมาลัยโปรดโลก” และ “พระพุทธประวัติ” payao 085

         ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารบ้านก่อทั้งหมด ถูกวาดโดย หลวงพ่อคำป้อ ทุเสนะ หรือ ชื่อพ่อหนานคำป้อ ซึ่งขณะนั้นได้ลาสิกขาออกมาเป็นชาวบ้านและได้กลับไปอุปสมบทอีกครั้งที่วัดบ้านก่อจวบจนมรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2516  ท่านได้ศึกษาจากคัมภีร์ใบลาน แล้วจินตนาการวาดภาพด้วยตัวเอง สีที่ใช้วาดเป็นสีจากธรรมชาติ สีแดงใช้ลูกมะกำหรือ มะกาย ใช้หินสีแดงในน้ำมาฝน, สีน้ำเงิน ใช้ลูกครามที่ใช้ย้อมผ้า, สีเหลือง ใช้เปลือกไม้เต็งและขมิ้นโดยใช้หินสีเหลืองในน้ำมาฝน, สีดำ ใช้ถ่านไฟฉายและหมิ่นหม้อ ส่วนยางที่ใช้ต้มผสมกับสีก็คือเปลือกไม้กุก แล้วต้มจนข้นเหนียว แล้วจึงนำมาผสมกับสีและน้ำเ็กน้อย เพื่อไม่ให้สีติดพู่กัน จึงทำให้ภาพที่วาดออกมาสีติดคงทน และใช้เปลือกปอมาทุบแล้วนำมาจุ่มสีวาดแทนภู่กัน payao 084

        ต้องขอขอบคุณชุมชน ชาวบ้านก่อและบ้านต้นฮ่างที่ร้วมแรงร่วมใจอนุรักษ์โบราณสถานวัดบ้านก่อแห่งนี้ไว้เป็นอย่างดี

        ที่ตั้ง : วัดบ้านก่อ ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ เป็นศูนย์กลางในการทำ

Share

ค้นหา โรงแรมที่พัก ในลำปาง...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog