เที่ยวพะเยา

วัดติโลกอาราม

Share

วัดติโลกอามรมวัดกลางน้ำ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

 

มาเที่ยวกว๊านพะเยาก็ต้องไม่พลาดการนั่งเรือพาย (ที่นี่ไม่อนุญาติให้ใช้เรือที่ติดเครื่ิองยนต์ครับ) เพื่อไปยังวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำ วัดติโลกอาราม เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมวัดนี้ตั้งอยู่ในชุมชนโบราณในกว๊านพะเยาก่อนที่จะมีการสร้างประตูน้ำกั้นลำน้ำอิงขึ้นในปี พ.ศ.2482 ซึ่งทำให้วัดนี้จมน้ำหายไป

เมื่อปี 2550 มีการสำรวจวัดร้างในกว๊านพะเยาซึ่งทำให้พบแผ่นศิลาจารึกท่อนกลาง ส่วนท่อนบนและท่อนล่างยังหาไม่พบ บันทึกไว้เป็นอักษรฝักขาม แปลไว้ว่าวัดติโลกอารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโลกราช เจ้าครองเมืองนครเชียงใหม่ นอกจากนั้นชาวประมงบ้านชุมชนวัดศรีอุโมงค์ยังได้พบพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยอายุประมาณ 500 ปี เรียกว่า พระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา เดิมชาวบ้านได้นำหลวงพ่อศิลาไปประดิษฐานที่วัดศรีอุโมงค์คำ ต่อมาได้อันเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดติโลกอารามซึ่งตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยาจนถึงปัจจุบันนี้
วัดติโลกอารามวัดติโลกอาราม


เดินทางไปวัดด้วยเรือพายใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างของวัดนี้ ก็คือ มีการเวียนเทียนกลางน้ำในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ใน 1 ปีจะมีการเวียนเทียน 3 ครั้ง โดยการนั่งเรือเวียนเทียนรอบ ๆ วัด ผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่ที่นี่มีปีละ สาม ครั้งครับ พอดีช่วงที่ผมไปไม่ตรงกับช่วงเวลาเหล่านั้น เอาไว้โอกาสหน้าไม่พลาดแน่นอนครับ แล้วจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันครับ
นั่งเรือเวียนเทียน วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยานั่งเรือพายไปวัดติโลกอารามนั่งเรือพายไปวัดติโลกอาราม
การเดินทาง
1. กรุงเทพ - พะเยา (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - ลำปาง - พะเยา)
ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ที่นครสวรรค์ ผ่านอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ผ่านอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เข้าสู่จังหวัดพะเยา ประมาณ 730 กิโลเมตร
2. กรุงเทพ - พะเยา (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา)
ใข้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว เข้าสู่จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 690 กิโลเมตร
3. เชียงใหม่ - พะเยา (เชียงใหม่ - แม่ขะจาน - วังเหนือ - พะเยา)
จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 ไปอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เลี้ยวขวาที่สามแยกแม่ขะจาน ตำบลแม่ขะจาน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 120 ผ่านอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร
4. เชียงใหม่ - พะเยา (เชียงใหม่ - แม่ขะจาน - แม่สรวย - เชียงราย - พะเยา)
จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าสู่จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
หลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปโบราณที่ขุดค้นพบในกว๊านพะเยาหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปโบราณที่ขุดค้นพบในกว๊านพะเยา
หลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา
Share

ค้นหา โรงแรมที่พัก ในพะเยา...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog